CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی قابلیتهای سازمانهای هوشمند

عنوان مقاله: شناسایی قابلیتهای سازمانهای هوشمند
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_172
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرخ قوچانی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
نوشین نوری - کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
سازمانها و شرکتهای هوشمند کارهای بسیار بزرگی انجام میدهند، توانایی توسعه محصولات و خدمات خود به طور مستمر را داند وآنها را با قیمتی که موجب جهتدهی و رهبری بازار میشود، عرضه میکنند. هوشمند شدن و هوشمند عمل کردن، در دنیای همواره درحال تغییر و رقابتی امروز، بهترین عامل موفقیت در کسب و کار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیتهای سازمانهای هوشمند بود.روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود. شرکتکنندگان در پژوهش 17 نفر از مدیران و سرپرستان شرکتهای نرمافزار در شهر تهران بودند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل معادلات ساختاری با نرمافزارSMARTPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهایقابلیتهای کاربرد فناوری اطلاعات، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت مدیریت دانش، حافظه سازمانی، هوش تجاری، کار تیمی، رهبریهوشمند، فرهنگ سازمانی، چشمانداز استراتژیک، نیروی انسانی دانشگر و قابلیت پویایی میتوانند به عنوان قابلیتهای سازمانهای هوشمند عمل کنند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی در پایان پژوهش ارائه شده است

کلمات کلیدی:
هوش سازمانی، سازمانهای هوشمند، معادلات ساختاری؛

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_172.html