CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستمهای هوش تجاری با استفاده از روش AHP مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی

عنوان مقاله: شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستمهای هوش تجاری با استفاده از روش AHP مطالعه موردی: شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_177
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی بدیع زاده - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سحر ارشاد - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سیدمهرداد میرمحمدی - کارشناس حسابداری، موسسه آموزش عالی علامه مجلسی قزوین

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستمهای هوش تجاری در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی است. تاکنون مطالعات مختلفی توسط پژوهشگران و در شرایط متفاوت بر روی عواملحیاتی موفقیت سیستمهای هوش تجاری انجام گرفته است اما در این مقاله سعی بر آن است تا از بین عوامل متعدد، عواملی که در شرکتهای ایرانی تاثیرگذار است، انتخاب گردند. در این مقاله، عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستمهای هوشتجاری عبارتند از: تصمیمات بهتر با سرعت و اثربخشی بیشتر ، عملیات ساده و موثر ، عرضه محصول جدید به بازار ، درآمد بیشتر از کسبو کار موجود و رضایت بیشتر مشتری . شاخصهای مرتبط با هریک از عوامل تعیین و سپس پرسشنامهای که قابلیت اعتماد آن مورد آزمون قرار گرفته بود، توزیع گردید و سرانجام دادههای پژوهش جمعآوری و مشخصشد که بعد از تحلیل نهایی و تعیین اولویت عوامل حیاتی موفقیت با استفاده از روش AHP ، براساس نظرات خبرگان میتوان نتیجهگیری کرد که یکی از مهمترین عوامل درآمد شرکت و افزایش فروش آن بعد از پیادهسازی سیستمهای هوش تجاری در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی است

کلمات کلیدی:
عوامل حیاتی موفقیت، سیستمهای هوش تجاری، شرکتهای کوچک و متوسط، روش تحلیل فرآیندسلسله مراتبی AHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_177.html