CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اهرم مالی و بهره وری سرمایه شرکتهای تولیدی

عنوان مقاله: اهرم مالی و بهره وری سرمایه شرکتهای تولیدی
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_191
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی خلج - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی اصغر انواری رستمی - استاد تمام مدیریت بازرگانی- مالی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

خلاصه مقاله:
بهره وری سرمایه به عنوان یک شاخص مهم جهت سنجش بکارگیری صحیح از منابع و همچنین ترسیم کننده وضعیت مالی شرکتها درآینده می باشد. پژوهش حاضر در راستای ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت تأثیر پذیری بهره وری سرمایه از سوی سیاستهایاعمال شده مدیران در استفاده از اهرمهای مالی سعی دارد ازطریق تجزیه وتحلیل داده های انتخاب شده ازجامعه آماری،شامل 31 شرکتتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 6سال) 88 الی 39 (و استفاده از پانل دیتا با اثرات ثابت و رگرسیون چندمتغیره، بهبررسی حساسیت تصمیمات مدیران در تامین منابع مالی شرکت ازطریق استفاده از اهرم مالی بپردازد. دراین تحقیق از نسبت ROIC برای سنجش بهره وری سرمایه استفاده و نتایج فرضیه های مطرح شده دراین پژوهش، وجود رابطه معنادار ومعکوس بین متغیرهایمستقل)نسبت بدهی به دارائی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(با متغیر وابسته)بهره وری سرمایه(را تائید می نماید. بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان داد بین فرصت رشدو اندازه شرکت بابهره وری سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ره آورد اصلی این تحقیق وجودرابطه تاثیرگذار منفی اهرمهای مالی بر بهره وری سرمایه است، لذا به مدیران و فعالان بازار بورس توصیه می شود درتدوین هرنوعاستراتژی سرمایه گذاری و تصمیم گیری تامین منابع مالی، عامل بهره وری سرمایه را مورد توجه قرار دهند،زیرا تاکید بر بهره وری سرمایه، افزون برافزایش بازده آتی برای سرمایه گذاران،عاملی مهم درافزایش ارزش واقعی شرکت وموثر درجذب سرمایه های مورد نیاز می باشد،که این امر خود موجب رشد و تعالی شرکتها و درنهایت رشد اقتصادی کشور می گردد

کلمات کلیدی:
بهره وری؛ بهره وری سرمایه؛ اهرم های مالی؛ نسبت ROIC ؛ داده های ترکیبی)پانل دیتا(.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_191.html