CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ی ابعاد سرمایه های اجتماعی با توانمندسازی کارکنان

عنوان مقاله: رابطه ی ابعاد سرمایه های اجتماعی با توانمندسازی کارکنان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_239
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین اسدی - کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قدسی احقر - دانشیار ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش، پژوهشگاه مطالعات , دانشگاه آزاد اسلامی -واحدعلوم و تحقیقات، قدسی احقر

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش تعیین رابطه ابعاد سرمایه های اجتماعی با توانمندسازی کارکنان در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در سال 4931 بود. در این پژوهش طبق فرمول کوکران تعداد 042 نفر از کارکنان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی سادهانتخاب شدند. این پژوهش غیر آزمایشی ازنوع همبستگی است جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال0229 ( که دارای 00 سوال 5گزینه ای در سه خرده مقیاس شناختی، رابطه ای ، ساختاری وپرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر ) 0221 ( که ( دارای 43 سوال 5گزینه ای در 5 خرده مقیاس احساس معنی داری در شغل ، احساس شایستگی در شغل ، احساس داشتن حق انتخاب ، احساس موثربودن ، احساس مشارکت با دیگران استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادکه همه ابعاد سرمایه های اجتماعی یعنی بعد شناختی ، بعدرابطه ای و بعد ساختاری بر توانمند سازی کارکنان تاثیر مثبت و افزایشی معنا داری دارند ) p<0/05

کلمات کلیدی:
توانمندسازی، سرمایه های اجتماعی ، بعد شناختی ، بعد رابطه ای، بعد ساختاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_239.html