CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ی هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان

عنوان مقاله: رابطه ی هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_240
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین اسدی - کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قدسی احقر - دانشیار ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش، پژوهشگاه مطالعات , دانشگاه آزاد اسلامی -واحدعلوم و تحقیقات، قدسی احقر

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش تعیین رابطه هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 4931 بود. در این پژوهش طبق فرمول کوکران تعداد 042 نفر از کارکنان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخابشدند. این پژوهش غیر آزمایشی ازنوع همبستگی است جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه هویت سازمانی چنی ) 0224 ( که دارای 02 سوال2گزینه ای در دوخرده مقیاس عضویت ، وفاداری وپرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر ) 0221 ( که دارای 43 سوال 2گزینه ای در 2 خرده مقیاس احساس معنی داری در شغل ، احساس شایستگی در شغل ، احساس داشتن حق انتخاب ، احساس موثربودن ، احساس مشارکت با دیگران استفاده شد. . نتایج پژوهش نشان دادکه بین هویت سازمانی عضویت ، هویت سازمانی وفاداری با توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. p<0/05

کلمات کلیدی:
توانمندسازی، هویت سازمانی، عضویت ، وفاداری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_240.html