CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نیاز سنجی ورزشی با رویکرد مدیریتی مطالعه موردی : ورزشکاران شرکت کننده درلیگ فوتسال منطقه 7 کشور

عنوان مقاله: نیاز سنجی ورزشی با رویکرد مدیریتی مطالعه موردی : ورزشکاران شرکت کننده درلیگ فوتسال منطقه 7 کشور
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_245
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه باغشاهی - دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی ,پژوهشگاه شاخصپژوه
حامد سالاری - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، هیات علمی دانشگاه اردکان

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر نیازسنجی ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در لیگ میباشد. بنابراین تحقیق توصیفی و به روش زمینهیابی و با جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر شرکت کننده در مسابقات فوتسال منطقه 7 دانشگاههای کشور انجام گردید. روش نمونهگیری بهطور تمام شمار و غیرتصادفی هدفمند که 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته متناسببا نیازسنجی ورزشی ورزشکاران که پایایی و روایی آن نیز محاسبه گردید، استفاده شده است. برای توصیف و استنباط آماری دادهها از نرم افزارSPSS استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها انگیزه(روحیه) بالاترین اولویت را کسب کرده و در مراحله بعدی موانع شرکت در فعالیت آموزشی و هدف از شرکت قرار دارند. از بین آیتمهای هدف از شرکت، احساس سلامتی و نشاط در خویش بالاترین نمره و افزایش بهره وری شغلی پایینترین نمره را به خود اختصاصداده است. از بین آیتمهای موانع شرکت در فعالیت آموزشی، نبود تسهیلات و امکانات کافی بیشترین عامل عدم شرکت افراد در فعالیت می باشد و در مولفه بالاترین انگیزه(روحیه) برگزاری مسابقات ورزشی به طور منظم بالاترین عامل انگیزشی شرکت افراد به حساب میآیند. همچنین، از بین آیتمهای امکانات ورزشی، وجود سالن چند منظوره در اولویت اول و استخرشنا در اولویت آخر قرار میگیرد و از بین آیتمهای میانگین ساعت ورزش در هفته، بین 5 تا 7/5 ساعت بیشترین اولویت را به خود اختصاصداده است

کلمات کلیدی:
نیاز سنجی ؛ ورزشکاران ؛ لیگ فوتسال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_245.html