CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نگاهی به تصویر کشور مبدأ و نقش آن در شکلگیری وفاداری برند و ارزش ویژه برند

عنوان مقاله: نگاهی به تصویر کشور مبدأ و نقش آن در شکلگیری وفاداری برند و ارزش ویژه برند
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_300
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

راضیه زیلایی - کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
اسداله کردنائیج - دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
پرویز احمدی - دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

خلاصه مقاله:
هدف این مطالعه فراهمسازی مدلی جهت بررسی نقش تصویر کشور در شکلگیری ارزش ویژه برند با درنظر گرفتن نقش وفاداری مشتریان در صنعت خودروسازی ایران است. همچنین این پژوهش به روشن ساختن نقش اجزای مختلف تصویر کشور مبدأ دراثرگذاری بر فرایند تصمیم خرید مصرفکنندگان میپردازد. دادههای این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و از طریق توزیع میان 400 نفر از دارندگان خودروهای هدف جمعآوری شدند و سپس بوسیله روش مدلسازی معادلات ساختاری و بکارگیری نرم- افزارهای SmartPLS و SPSS ، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است احساسات مصرفکننده به یک برند و کشورمبدأ آن، تأثیری معنادار بر وفاداری وی و متعاقبا بر ارزش برند موردنظر دارد. نتایج همچنین نشان دادند میان شناخت فرد از ویژگیهای کشور مبدأ و وفاداری نگرشی وی ارتباط معناداری وجود ندارد. یافتههای این پژوهش میتوانند سهمی به سزا در بسط ادراکات ما از پدیده تصویر کشور مبدأ داشته باشند و چارچوبی راهنما برای بازاریابان و بازرگانان در سطح بینالملل فراهم سازد تا اطلاعات مرتبط با کشور و برند خود را به شکلی اثربخشتر مدیریت نمایند

کلمات کلیدی:
برند، تصویر کشور مبدأ، وفاداری برند، ارزش ویژه برند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_300.html