CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثربخشی خلاقیت درتبلیغات برماندگاری درذهن مخاطب مبتنی برویژگیهایجمعیت شناختی موردمطالعه: مخاطبان تبلیغات تلویزیون وبیلبورد درشهرستان رشت

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی خلاقیت درتبلیغات برماندگاری درذهن مخاطب مبتنی برویژگیهایجمعیت شناختی موردمطالعه: مخاطبان تبلیغات تلویزیون وبیلبورد درشهرستان رشت
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_325
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم عاشوری - دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال رشت

خلاصه مقاله:
یکی از ابزارهای بسیار مهمی که می تواند شرکتها را در راه جلب مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان موجود یاری رساند و بر شهرت آنها در بین رقبا بیافزاید، ابزار بسیار حساس تبلیغات می باشد.البته تبلیغاتی که در آنها روح خلاقیت دمیده شود و از تکرارهای بیهوده و کسالت آور در آنها خبری نباشد. توجه به اثر ماندگاری تبلیغ در ذهن مخاطب یکی از عوامل بسیار مهم در اثر بخشی ساختن تبلیغات تجاری محسوب می شود که اگر در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی نادیده انگاشته شود، تمام سرمایه ای که در امر تبلیغات صرف شده تحت مخاطره قرار میدهد. در تحقیق حاضر ضمن در نظر گرفتن متغییرهای جمعیت شناختی(سن، جنسی و تحصیلات) بعنوان متغییرهای فردی که در فرایند تحقیق نقشی تعدیلگر را برعهده داشته اند، به بررسی اثربخشی خلاقیت در تبلیغات (تلوزیون و بیلبورد) بر ماندگاری در ذهن مخاطب پرداخته شده است. تحقیق حاضر از حیث هدف ازنوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود ودر زمره تحقیقات توصیفی -میداتی قرار میگرد. در مرحله اول با استفاده از مطالعه کتابخانه ای مولفه ها شناسایی شده و سپس مولفه ها به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مخاطبان تبلیغات تلوزیون وبیلبورد در سطح شهرستان رشت می باشد. تعداد نمونه ۳۸۴ نفر میباشد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و AMOS انجام گردیده استنتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که خلاقیت در تبلیغات تلوزیون - بیلبورد بر ماندگاری در ذهن مخاطب اثرگذار است و اثر تعدیلگری متغییرهای جمعیت شناختی(سن، جنسی، تحصیلات) بر رابطه خلاقیت در تبلیغات تلوزیون - بیلبورد وماندگاری در ذهن مخاطب، یکسان نمی باشد.

کلمات کلیدی:
خلاقیت ، تبلیغات ، خلاقیت درتبلیغات ، مخاطب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_325.html