CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله میزان افشای حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات مالی

عنوان مقاله: میزان افشای حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات مالی
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_327
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی مشکی - دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور رشت
محمدحسن قلیزاده - دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان
هاجر جعفرزاده - کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار رشت

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان افشای اختیاری حاکمیتشرکتی در بانکها، مؤسسات مالی،شرکتهای واسطهای و سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونهآماری پژوهش شامل 33 شرکت میباشد که در طی دورهی زمانی 9331 لغایت 9313 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیهها نیز با استفاده از دادههای پانلی و به کمک روش حداقل مربعا تعمیم انجام شدهاست. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش، نشان میدهد که میزان افشای اختیاری حاکمیت شرکتی در شرکتهای بزرگتر، سودآور و دارای اهرممالی بالاتر، بیشتر از شرکتهاای کوچاک تار، زیان آور و نیازشرکتهایی است که دارای اهرم مالی پایینتری میباشند. با این وجود متغیر سن شرکت معنیدار نبوده و بنابراین تفاو معنیداری از جهت سطح افشای اطلاعا حاکمیت شرکتی بین شرکتهای قدیمیتر و شرکتهای جدیدتر وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
بانکها و مؤسسات مالی؛ افشای حاکمیتشرکتی؛ روش حداقل مربعات تعمیم یافته

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_327.html