CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل تعدیل گری کارکنان درتاثیربکارگیری فناوری اطلاعات برچابکی سازمان مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عنوان مقاله: تحلیل تعدیل گری کارکنان درتاثیربکارگیری فناوری اطلاعات برچابکی سازمان مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_328
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد دوستار - دانشیارگروه مدیریت دانشگاه گیلان
مریم پورنصیررودبنه - استادیاردکتری مدیریت فناوری اطلاعات
ساناز سیفی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیکی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

خلاصه مقاله:
امروزه در هر سازمانی بحث به کارگیری فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مطرح و همواره از سودمندی یا ضرورت استفاده از رایانه سخن در میان است. فناوری اطلاعات در سازمانها بر شاخص هایی تأثیر می گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند یکی از عوامل نگرش کارکنان است. در این پژوهش این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که نگرش کارکنان که بر کاربرد IT در سازمان تأثیر دارد چگونه موجبات چابکی سازمان را فراهم میآورد. پس از آشنایی اجمالی با فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر سازمان، مفهوم چابکی و ابعاد آن و همچنین نگرش کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ابعاد IT از متداولترین تئوری پذیرش تکنولوژی استفاده و در حوزه چابکی سازمان ابعادی همچون سرعت، پاسخگویی، شایستگی و انعطاف پذیری را بررسی نمودیم. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده که پس از توزیع و جمع آوری، به روش میدانی از میان کارکنان و اعضای هیات عملی واحدهای مختلف سازمان یادشده، روش نمونه - گیری تصادفی طبقه ای انجام پذیرفت. روش این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از لحاظ زمانی از نوع مقطعی است. در بخش آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است. جهت سنجیدن روابط علی، رویکرد حداقل مربعات جزئی PLS روش مناسب تشخیص داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد تغییرات نگرش، اثر معناداری در تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی ندارد. این بدان معنی است که در هر حالی کارکنان از فناوری اطلاعات در سازمان استفاده می کنند و با هر میزان نگرش آنها از سطح زیاد به بسیار زیاد، به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان به چابکی سازمانی منتهی میگردد

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات ، چابکی سازمان ، نگرش کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_328.html