CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میعارها و نتایج اقتصادی افشای اختیاری ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

عنوان مقاله: بررسی میعارها و نتایج اقتصادی افشای اختیاری ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_331
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین فخاری - دانشیارحسابداری دانشگاه مازندران ایران
محمد علیزاده - کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران ایران

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق بررسی ویژگی های شرکت بر ضعف کنترل داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. لذا برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده در مورد حاکمیت شرکتی و بحران مالی مورد بررسی قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستا مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه های ویژگی های شرکت و ضعف کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفت، که در این تحقیق با توجه به مدل های مختلف ارائه شده در مورد سنجش مولفه های ضعف کنترل داخلی و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت های مورد مطالعه جهت سنجش اقلام ضعف کنترل داخلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت که با جمع آوری اطلاعات مربوط به ویژگی های شرکت و ضعف کنترل داخلی شرکت ها که از صورتهای مالی، با استفاده از آزمون های آماری میزان رابطه بین آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونهای به کار رفته در تحلیل، ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. دادههای مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و متغیر، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضیههای تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است. طرح پژوهشی آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. بخش عمدهای از اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از نرم افزار «ره آوردنوین» استخراج گردید.رابطه معنی دار بین ضعف کنترلهای داخلی و عملکرد شرکت وجود دارد (تایید فرضیه اول) رابطه معنی دار بین ضعف کنترلهای داخلی و سن شرکت وجود دارد (تایید فرضیه دوم) رابطه معنی دار بین ضعف کنترلهای داخلی و اندازه شرکت وجود ندارد (رد فرضیه سوم) رابطه معنی دار بین ضعف کنترلهای داخلی و اهرم مالیشرکت وجود دارد (تایید فرضیه چهارم) رابطه معنی دار بین ضعف کنترلهای داخلی و رشد مالیشرکت وجود ندارد (رد فرضیه پنجم

کلمات کلیدی:
ضعف کنترل داخلی ، عملکرد ، اندازه ، اهرم ، رشد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_331.html