CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تیپهای شخصیتی: عاملی کلیدی درجهت ارتقای تعهدسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی: شرکت پاکشو

عنوان مقاله: تیپهای شخصیتی: عاملی کلیدی درجهت ارتقای تعهدسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی مطالعه موردی: شرکت پاکشو
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_344
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

داریوش غلام زاده - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز
آزاده تحویلدارخزانه - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز
مهتاب حورزاد - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف شناخت تیپ شخصیتی کارکنان به عنوان اهرمی کلیدی، برای انتخاب تاکتیک جامعه پذیری مناسب جهت ارتقای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت پاکشو، انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنانی بودند که در شرکت پاکشو در سال ۱۳۹۴، در چهار واحد منابع انسانی، بازاریابی و تحقیق و توسعه، بازرگانی و مالی، یک سال از استخدام آنها گذشته بود. با استفاده از روش نمونه برداری متناسب طبقه ای، ۷۴ نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شدند و دادههای تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شد. تحقیق حاضر از حیث مخاطب استفاده از پژوهشی، بنیادی است و از حیث هدف و فرضیههای تحقیق، از نوع توصیفی - پیمایشی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیقی از نوع همبستگی و به طور مشخصی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smart PLS می باشد. یافتههای تحقیق حاکی از وجود اثر تعدیلی قوی تیپ شخصیتی کارکنان بر رابطه بین تاکتیکهای جامعه پذیری و «تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی» است. پیشنهاد اصلی این تحقیقا توجه به اهمیت تیپ شخصیتی کارکنان در برنامهریزی های مرتبط با به کارگیری تاکتیکهای جامعه پذیری است که تا کنون کمتر مورد توجه بوده است. یکی از وظایف مهم مدیران منابع انسانی برای پیشبرد اهداف سازمان، شناسایی تفاوتهای فردی کارکنان و انتخاب تاکتیک جامعه پذیری مناسب است تا ضمن شکوفایی و به فعالیت در آوردن استعدادهای بالقوه شان، میزان تعهد و بروز رفتار شهروندی سازمانی در آنها را افزایش دهند

کلمات کلیدی:
تاکتیک های جامعه پذیری ، تیپ های شخصیتی ، رفتارشهروندی سازمانی ، تعهدسازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_344.html