CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی لزوم خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعی

عنوان مقاله: بررسی لزوم خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعی
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_350
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدجواد سلیمی خورشیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران
رحمان غفاری - عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

خلاصه مقاله:
رسانههای جمعی از ابزارهای انتقال فرهنگ هستند که امروزه بخش بزرگی از زندگی انسانها را در بر گرفتهاند و از سوی دیگر منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار میروند؛ بطوریکه بزرگترین سهم را در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشر به عهده گرفتهاند. خط مشیفرهنگی در رسانههای جمعی بر تدوین و تبیین مهمترین اصول و اولویتهای ضروری برای هدایت حرکت فرهنگی دلالت دارد. در عصر گسترش ارتباطات، در رسانههای جمعی، خط مشیهای فرهنگی، در سطوح ملی، سازمانی و حرفهای وجود دارند، ولی گاهی اوقات پراکنده و ناهماهنگاند و از همنوایی کامل برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به ارتباط کامل و همه جانبه بین رسانه و فرهنگ، و اهمیت خط مشیگذاری فرهنگی رسانهای و فقدان مطالعات جدی در این زمینه، مطالعه حاضر، با هدف بحث درباره لزوم خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعیانجام گرفت. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی است و گردآوری دادهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که خط مشیگذاری فرهنگی، اجرا و ارزیابی برنامههای مرتبط با امور فرهنگی میتوانند در ایجاد و نهادینه کردن ارزشهای سازنده فرهنگی در کشور نقش اساسی ایفا نمایند و اهمیت به ارزشهای فرهنگی میتواند در الگوهای رفتاری و نهایتاً در بهبود رفتار و توجه به نفع عامه مؤثر باشد و در جامعه از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری نماید و تا زمانی که به خط مشیگذاری فرهنگی در رسانههای جمعی توجه نشود و به آن به مثابه یک حرفه برنامه استراتژیک توجه نشود، نمی توان به توسعه پایدار امیدوار بود.

کلمات کلیدی:
فرهنگ؛ رسانههای جمعی؛ خط مشی گذاری فرهنگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_350.html