CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برسرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی خانمهای خانه دار و شاغل

عنوان مقاله: مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برسرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی خانمهای خانه دار و شاغل
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_367
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا آزاد - کارشناسا رشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رشت
علی نظامی - کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزادزیباکنار

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر آشفتگی روانشناختی و تاب آوری در زنان معلم و خانه دار و از نوع آزمایشی است که به روش علی مقایسه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه «سرسختی روان شناختی» و «بهزیستی اجتماعی» است که در دو نوبت «پیش از ارائه برنامه آموزش مهارت زندگی» و «پس از ارائه برنامه آموزش مهارت زندگی» بر روی نمونه ها اجرا گردید. جامعه آماری خانم های شاغل و خانه دار شهر رشت می باشند. نمونه ها بر اساس نمونه گیری تصادفی از بین خانم های شاغل و خانه دار شهر رشت در سال ۱۳۹۳ به دست امد حجم نمونه عبارت است از ۶۰ مادر (۳۰ شاغلی و ۳۰ خانه دار) است که از دو دبستان شهید فهمیده و دبستان شهید فتحی پور انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های پارامتریک تحلیل کواریانس، I مستقل و T همبسته بهره برده شد. یافتهها نشان داد با اطمینان ۹۹٪ می توان گفت آموزش مهارتهای زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی در زنان شاغل و خانه دار (پس از حذف تأثیر متغیر شغل) اثربخشی می باشد. با اطمینان ۹۵٪ می توان گفت میزان سرسختی روان شناختی در پیش آزمون و پس آزمون در زنان خانه دار به گونه ای معنادار بیشتر از زنان شاغل می باشد. هیچگونه تفاوت معناداری بین زنان شاغل و خانه دار در پیش آزمون و پس آزمون در زمینه بهزیستی اجتماعی وجود ندارد. با اطمینان ۹۹٪ می توان گفت میزان سرسختی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی زنان خانه دار و شاغل در پس آزمون به گونه ای معنادار بیشتر از پیش آزمون می باشد. با اطمینان ۹۵٪ می توان گفت در پیش آزمون و پس آزمون با افزایش سرسختی روان شناختی بر میزان بهزیستی اجتماعی افزوده می شود

کلمات کلیدی:
اثربخشی ، آموزش مهارتهای زندگی ، آشفتگی روانشناختی ، تاب آوری ، زنان ، معلم و خانه دار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_367.html