CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر ارتباطات مشارکتی بر عملکرد مالی و مشتریان مطالعه موردی صنایع غذایی شیراز

عنوان مقاله: بررسی اثر ارتباطات مشارکتی بر عملکرد مالی و مشتریان مطالعه موردی صنایع غذایی شیراز
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_402
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عداالرضا نداف - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز ایران
محمد تقی هنری - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایران
محمد شریفی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی یزد ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی در پژوهشی حاضر بررسیاثر ارتباطاتمشارکتیبرعملکردمالیومشتریان (مطالعه موردیصنایعغذاییشیراز) بود برای این منظور مدیران ارشد و رده میانی و پرسنل اداری شرکت دینای شیراز به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربری بود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و برای بررسی و رسیدن به اهداف از روش مشاهده، اسناد و مدارک، پرسش نامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای همبستگیپیرسونبا استفاده از نرمافزار SPSS استفادهشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که ارتباطات مشارکتی و ابعاد آن (فراوانی، بازخورد، رسمیت، عقلانیت) ارتباط معنی داری با عملکرد مشتری دارد همچنین ارتباطات مشارکتی و ابعاد آن ارتباط معنی داری با عملکرد مالی دارد. نتایج این پژوهش مدیرانشرکت را در درک صحیح از تأثیرگذاری ارتباطات مشارکتیبر عملکرد مالی و مشتریان به منظور کسب مزیت رقابتی رهنمون می سازد

کلمات کلیدی:
ارتباطات مشارکتی ، عملکرد مالی ، عملکرد مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_402.html