CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط سکوت سازمانی و رفتاری شهروندی سازمانی در سازمانهای آموزشی شهر ایلام

عنوان مقاله: ارتباط سکوت سازمانی و رفتاری شهروندی سازمانی در سازمانهای آموزشی شهر ایلام
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_437
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی یاسینی - استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام
صادق رضاپسند - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد ایلام نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف:هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و مؤلفه های آن و رفتار شهروندی سازمانی است. روش: روش این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه کارکنان سازمان های آموزشی استان ایلام است. ۱۲۰ پرسشنامه معتبر به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS ۱۹ و لیزرل 5/8 با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تعدیل کننده مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. فرضیه های تحقیق عبارتند از: بین سکوت سازمانی و مؤلفه های آن و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. فرضیه اول: بین سکوت سازمانی و مؤلفه های آن و مولفه نوع دوستی از رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین سکوت سازمانی و مؤلفه های آن و مولفه پذیرش عمومی از رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. فرضیه سوم: مؤلفه ی خصوصیات سازمان از سکوت سازمانی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارد. فرضیه چهارم: مؤلفه ی خصوصیات شخصی از سکوت سازمانی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارد. فرضیه پنجم: مؤلفه ی رابطه با سرپرست از سکوت سازمانی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارد. یافتهها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که بین سکوت سازمانی و مؤلفه خصوصیات سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد، همچنین بین سکوت سازمانی و مؤلفه خصوصیات سازمان و مولفه پذیرش عمومی از رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد و رابطه مؤلفه های خصوصیات شخصی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار نبوده است

کلمات کلیدی:
سکوت کارکنان ، سکوت سازمانی ، رفتارشهروندی ، سازمان های آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_437.html