CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر جذب مشتری مطالعه موردی بیمه ایران شهر تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر جذب مشتری مطالعه موردی بیمه ایران شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_442
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرداد حسن زاده - استادیار و صضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
لیلا سید رضوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
امروزه وجود رابطه قوی با مشتریان مهم ترین رمز موفقیت در هر کسب و کار است. از این رو مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری یا به اختصار CRM که به معنی تلاش سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش به مشتری است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای بسیاری از سازمانها راه اصلی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری استفاده از نرم افزاهای کاربردی در قالب مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-CRM) است. تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر جذب مشتری در بیمه ایران شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهشی از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش انجام تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران ستادی بیمه ایران شهر تهران بوده و ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته که شامل ۵ عاملی از جمله اجرای فنی، اجرای سازمانی، حمایت کارکنان، حمایت مدیریت و جذب مشتری می باشد. بر این اساس جهت آزمون مدل در جامعه آماری، پرسش نامه مرتبط با این عوامل تهیه شد. روایی پرسش نامه توسط ۲۰ نفر از صاحبنظران و خبرگان و اساتید و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ با اعتبار ۰.۹۶۴ محاسبه گردید. پرسش نامه ها توزیع و جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل به دو صورت آزمون های توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت و نتایج تحقیق نشان داد که میان اجرای فنی و سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و جذب مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری ، جذب مشتری ، بیمه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_442.html