CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر هوش هیجانی مدیران بر بین المللی شدن دانشگاه مورد مطالعه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران

عنوان مقاله: تاثیر هوش هیجانی مدیران بر بین المللی شدن دانشگاه مورد مطالعه دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_467
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید فلاح - استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساری ایران
رضا یوسفی - استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساری ایران
سیده صدیقه طهماسب زاده - دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساری ایران نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر هوش هیجانی مدیران بر بین المللی شدن دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۳۷ نفر از مدیران و معاونان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۱ نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری دادهها بر اساس پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی شرینگ به نقل از منصوری (۱۳۸۰) و بین المللی شدن دانشگاه های خراسانی و زمانی منش (۱۳۹۱) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار ۲ Smart PLS در دو بخش مدل اندازه گیری و بخشی ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش تأثیر هوش هیجانی مدیران و مولفه های آن شامل خودآگاهی، خود کنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی را بر بین المللی شدن دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مورد تأیید قرار داد

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی ، بین المللی شدن ، خودکنترلی ، خودانگیزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_467.html