CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار: تبیین نقش مدیریت تغییر

عنوان مقاله: مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار: تبیین نقش مدیریت تغییر
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_545
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمدباقر جعفری - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
زهرا محمدی دورباش - کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
در فضای کسب وکار امروز، با افزایش سرعت تغییرات و گسترش جهانی شدن، روشهای موفقیت نیز در حال تغییر میباشد. لذا انطباق با تغییرات سریع محیطی و انعطافپذیری، ضرورتی اجتنابناپذیر است. لازمهی این کار، دگرگونسازی کسبوکار، جهتانطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناختهشدهترین راهبردهای دگرگونسازی کسبوکار، مهندسی مجدد فرآیندها ) BPR ) 5 می- باشد. علیرغم اثربخشی بالای مهندسی مجدد، پیادهسازی این پروژهها در بیشتر موارد با شکست مواجه شدهاست. یکی از عوامل اصلی که در پیاده سازی موفق پروژه های مهندسی مجدد مشکل ایجاد می کند فقدان توجه به عوامل مرتبط با مدیریت تغییر می باشد. در نتیجهاین پژوهش به منظور پاسخ به مساله فوق با بررسی جامع ادبیات موضوع، مدل پیشنهادی در حوزه عوامل مدیریت تغییر و موفقیت پروژه های مهندسی مجدد ارائه دادهاست. این مدل نشان دهنده آن است که عوامل فرهنگی و آموزشی نقشی اساسی در موفقیت پروژه های مهندسی مجدد دارند. نتایج تحقیق به مدیران پروژهها کمک میکند تا با شناسایی عوامل مهم و اثرگذار در موفقیت مهندسی مجدد، زمینه ایجاد فرهنگ تغییر را در بین اعضای سازمان فراهم نموده و موجب موفقیت فعالیتهای خود و کسب مزیت رقابتی شوند

کلمات کلیدی:
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار؛ مدیریت تغییر؛ فرهنگ سازمانی؛ آموزش و تعلیم؛ فرآیند کسب وکار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_545.html