CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روی ضریب ظرفیت باربریNγ در خاک غیراشباع

عنوان مقاله: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روی ضریب ظرفیت باربریNγ در خاک غیراشباع
شناسه (COI) مقاله: OMRANTOSEE01_039
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین اسماعیل پور - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محسن اژدری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

خلاصه مقاله:
ظرفیت باربری خاک غیراشباع با استفاده از رویکردهای متداول استفاده شده برای خاک اشباع با نادیده گرفتن اثر مکش ساختاری برآورد می شود.این امر باعث یک رویکرد محافظه کارانه در طراحی های استفاده شده برای پی سطحی در خاک غیراشباع می باشد. به همین دلیل، مکش ساختاری در ظرفیت باربری پی سطحی تاثیر مهمی دارد. به اضافه، یک چارچوب کلی برای تفسیر کردن ظرفیت باربری خاک غیراشباع با احتساب تاثیر مکش ساختاری، میتواند بسیار مفید باشد در این مقاله، تاثیر مکش بر روی ظرفیت باربری پی سطحی و ضریب ظرفیت باربری Ny در شرایط غیراشباع مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه آزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاری صفحه بر روی پیهای سطحی دایرهای به قطرهای 9 12 و 14 سانتیمتر، ظرفیت باربری ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهای مربوط به ویژگیهای فیزیکی خاک که شامل نمودار دانهبندی، پارامترهای تراکم و دانسیته نسبی خاک و همچنین پارامترهای مقاومت برشی، نمودار نگهداشت آب – خاک ودرصد رطوبت در عمق های مختلف خاک اندازهگیری شد. طراحی و آماده سازی دستگاه و جعبه ظرفیت باربری به نحوی انجام شد که بتوان مقادیر ظرفیت باربری را در شرایط اشباع و غیراشباع و برای تراز آب زیرزمینی مختلف بدست آورد. آزمایشها بر روی ماسه خوب دانهبندی شده استهبان در شرایط اشباع و غیراشباع انجام شد و نشان داده شد که در حوزه مکشهای بالا، ظرفیت باربری ماسه در حالت غیراشباع میتواند تا 2/5برابر حالت اشباع باشد و این افزایش ظرفیت باربری برای پی با قطر بزرگتر، دارای افزایش بیشتری میباشد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهی رابطهای برای محاسبه ضریب ظرفیت باربریNyپیهای سطحی در شرایط غیراشباع ارائه شد و نشان داده شد که ضریب ظرفیت باربری Ny درشرایط غیراشباع علاوه بر زاویه اصطکاک داخلی، میتواند تابعی از بعد پی، وزن مخصوص متوسط و مکش متوسط موجود در خاک باشد

کلمات کلیدی:
ظرفیت باربری، ماسه، غیراشباع، پی دایرهای، مکش.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OMRANTOSEE01-OMRANTOSEE01_039.html