CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداری تونل راهآهن قزوین-رشت

عنوان مقاله: زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداری تونل راهآهن قزوین-رشت
شناسه (COI) مقاله: OMRANTOSEE01_273
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدجواد رحیم دل - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
راحب باقرپور - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مهدوری - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
تونلها یکی از شریانهای حیاتی هستند که به علت صرف هزینههای زیاد جهت احداث آنها و نیز مختل شدن ترافیک عبوری در اثر تخریب کامل و یا آسیبهای جدی وارده بر آنها، رعایت نکات فنی ژئوتکنیکی در طراحی و نیز اجرای آنها، الزامی است. ردهبندی مهندسی تودهسنگ، پایه و اساس روشهای طراحی تجربی بوده و میتواند به عنوان یک ابزار نیرومند در طراحی سازههای زیرزمینی به کار گرفته شوند. اصولاً هدف ازبه کارگیری سیستمهای طبقهبندی، ارزیابی یک سری از مشخصات با استفاده از تکنیکهای ساده و امکان برآورد ماهیت ذاتی تودهسنگ و چگونگی رفتار آنها در شرایط مختلف مهندسی است. تونل شماره 7 راهآهن قزوین- رشت با دو خط ریل موازی و طول 594 متر بخشی از پروژه راهآهن قزوین- رشت است. این تونل با مقطع نعل اسبی، ارتفاع 9/4 و عرض 12/5 متر دارای سطح مقطعی معادل 104 مترمربع است. تودهسنگ- های مسیر تونل عمدتاً شامل آندزیت بوده که در 300 متر خروجی به شدت دگرسان شده است. در این مقاله به منظور طبقهبندی سنگهای مسیر تونل از طبقهبندیهای ژئومکانیکیRMR و شاخص تونلسازی در سنگ Q استفاده شده است. پارامترهای ژئومکانیکی توسط گمانههای اکتشافی، آزمایشهای صحرایی، آزمونهای آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزار RocLab و قضاوت مهندسی تعیین شده است.

کلمات کلیدی:
طبقهبندی مهندسی سنگ، راهآهن قزوین-رشت، نگهداری تونل، روشVNIMI

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OMRANTOSEE01-OMRANTOSEE01_273.html