CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدلسازی واکنش هیدروژناسیون پروپیلن در یک راکتور بستر چکان دردوحالت استفاده از کاتالیستهای معمولی و کاتالیستهای ساختار منتظم

عنوان مقاله: مدلسازی واکنش هیدروژناسیون پروپیلن در یک راکتور بستر چکان دردوحالت استفاده از کاتالیستهای معمولی و کاتالیستهای ساختار منتظم
شناسه (COI) مقاله: PROCESS01_095
منتشر شده در نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد احمدی گل تپه - دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
نصیر مهران بد - دکتری مهندسی شیمی و استادیاردانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
اگرچه از عمر آکنه های ساختار منتظم حدود چهل سال می گذرد و مزیتهای عملیاتی آن اثبات شده است، اما هنوز در فرآیندهای صنعتی آنچنان که باید بکار نمی رود. برخی سازندگان کاتالیست، در راستای افزایش بهره وری، کاتالیستها را برطبق ساختار فیزیکی آکنه های ساختار منتظم می سازند. برای کاهش هزینه های عملیاتی، صنعت به کاتالیستهای ساختار منتظم که سطح ویژه زیاد، بازده انتقال جرم زیاد و افت فشار کم داشته باشد نیاز دارد.دراین پژوهش یک راکتور بستر چکان که درآن واکنش هیدروژناسیون پروپیلن انجام می شود، مدل سازی شده است. مدلسازی راکتور برای دو حالت استفاده ازکاتالیستهایمعمولی به شکل گرانول و کاتالیستهای ساختار منتظم انجام گرفته است.دراین مدل دینامیکی انتقال جرم بین فازجامد و مایع، انتقال جرم در یک فاز و مقاومت انتقال جرم در فاز ها در نظر گرفته شده است.همچنین تغییرات سرعت فاز مایع و گاز در سرتاسر بستر شبیه سازی شده است.برای اطمینان از صحتداده های خروجی از شبیه سازی،راکتور آزمایشگاهی بستر چکان مورد مطالعه، یک مرتبه توسط بسترکاتالیستی معمولی پرشده و در سرعتهای مختلف مایع از آن نمونه گیری بعمل می آید و بار دیگر توسط کاتالیست ساختار منتظم پر می شود و تحت شرایط عملیاتی یکسان از آن نمونه گیری می شود درنهایت نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه می شود. خوشبختانه هماهنگی زیادی بین نتایج حاصل از آزمایش و نتایج حاصل از شبیه سازی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
کاتالیست ساختار منتظم، راکتور بستر چکان، هیدروژناسیون پروپیلن، مدلسازی دینامیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PROCESS01-PROCESS01_095.html