CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سبک زندگی دختران دبیرستانی شهر اهواز در رابطه با پیشگیری از پوکی استخوان

عنوان مقاله: سبک زندگی دختران دبیرستانی شهر اهواز در رابطه با پیشگیری از پوکی استخوان
شناسه (COI) مقاله: PSFA01_077
منتشر شده در اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود لطفی - مرکز بهداشت درمان شهرستان آبدانان- دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام
سیده سحر حسینی - دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
سکینه آذرنوش - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
آذر رفیعی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است .تغیر سبک زندگی در سنین نوجوانی نقش اصلی در پیشگیری ازاستئوپروز در سنین سالمندی ایفاء می کند .این پژوهش به منظور تعیین سبک زندگی نوجوانان دختر در ارتباط با پیشگیریاز استئوپروز دختران دبیرستانی شهر اهواز انجام گرفته است. روش انجام کار: مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد،که برای دستیابی به اهداف پژوهش 510 نفر از دختران به صورت نمونه گیری ترکیبی 5 دبیرستان و 27 کلاس دبیرستان سطح شهر اهواز انتخاب گردیدند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی دو بخشی که بخش اول سوالات مشخصات دموگرافیک و بخش دوم سوالات مربوط به سبک زندگی شامل تغذیه ،فعالیت بدنی و ورزش و عاداتنامناسب بود.سبک زندگ براساس نمره کسب شده در سه سطح نامطلوب - نسبتاً مطلوب و مطلوب (75-100) طبقه بندی گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد ، و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون (X(2 و T-Test) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد میانگین BMI (نمایه توده بدنی) برابر (20/71kg/m(2 می باشد. 18% از دانش آموزان دارای سبک زندگی مطلوب نسبت به پیشگیری از پوکی استخوان بودند . میانگین بسامد مصرفی کلسیم روزانه درنمونه مورد مطالعه 882mg بود و 69/2% افراد میزان کلسیم دریافتی آنها در حد پایین قرار داشت . نتایج نشان داد که سبک زندگی و شغل مادر سواد پدر و مادر ارتباط (p=0/000) معنی داری دارد و ارتباط معنی داری بین میزان دریافتی کلسیم و شغل مادر، سواد مادر، سواد پدر و سطح درآمد خانواده (p=0/000) وجود دارد. بحث ونتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهش ,سبک زندگی تنها 18 % درصد دختران دبیرستانی شهر اهواز مطلوب بوده است. یافته های پژوهش حاضر، قابل توجه و تأمل بوده و نیازمند انجام بررسی های بیشتر و برنامه ریزی مسئولان امر در سطح کلان جهت برطرف شدن مشکلات ذکر شده در سبک زندگی می باشد . آموزش وسیع از طریق رسانه های عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، پرسنل بهداشت خانواده، در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:
سبک زندگی ، نوجوانان ، پیشگیری ، پوکی استخوان ، اهواز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_077.html