CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی و افسردگی فرزندان

عنوان مقاله: بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی و افسردگی فرزندان
شناسه (COI) مقاله: PSFA01_093
منتشر شده در اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب رستمی خو - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان زینب کبری کازرون (س)
ازاده محسنی - دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد فسا، مدرس دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف : افسردگی شایعترین بیماری قرن است. در حدود 15 درصد از افراد تا قبل از 18 سالگی یک بار به افسردگیمبتلامی شوند . پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایتمندی زناشویی با افسردگی فرزندان آنها در شهر شیراز انجام شد.اساس کار و روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش کلیه والدین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه سهشیراز که از این جامعه 100 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد . ازآنجا که در تحقیق های همبستگی حداقل 100 نفر می باشد،این تعداد به عنوان نمونه انتخاب شد . برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه افسردگی بک با 21 ماده و پرسشنامه گریمس با 28t-test ماده استفاده شد که توسط مادران و فرزندان آنها درمنزل تکمیل شد. از روش های آماری همبستگی، رگرسیون و مستقل برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید.یافته ها : این مطالعه نشان داد که از نظر آماری بین رضایتمندی زناشویی و افسردگی درفرزندان هر دو جنس ارتباط معنادارو متغیر رضایتمندی زناشویی در زنان 52 درصد افسردگی در نوجوانان را پیش بینی می کند. بین دختر و پسر معکوس وجود دارد.در میانگین نمرات افسردگی تفاوت وجود دارد. همچنین بین افسردگی فرزندان با تحصیلات پدر و مادر و وضعیت اقتصادی خانوادهارتباط منفی معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
نتایج پژوهش حاضر لزوم اجرای برنامه ها و طرح های آموزشی در جهت پیشگیری از افسردگی فرزندان را نشان می دهد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_093.html