CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر

عنوان مقاله: بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر
شناسه (COI) مقاله: PSFA01_110
منتشر شده در اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسمین حجتی فر - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
فریبرز درتاج - استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه روحانی نژاد - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه مقاله:
زمینه مسئه: در کاربادانش آموزان توجه به هوش هیجانی والدین و تاثیری که بر سازگاری فردی و اجتماعی دانشآموزان می گذارد موضوع مهمی است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری فردیو اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوشتر صورت گرفت. روش: طرح تحقیق از نوع تحقیقات علیمقایسه ای بود. جامعهی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوشتر بودند. نمونه آماری نیزشامل 40 دانش آموزان بود که به شیوه تصافی چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیر ها از پرسشنامههوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی کالیفرنیا استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه تحقیقسازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان با والدین دارای هوش هیجانی بالاتر از متوسط با دانش آموزان دارای والدینهوش هیجانی پایین تر از مقدار متوسط مقایسه شد. داده ها تحقیق با استفاده از تحلیل تی تست گروه های مستقل تحلیل شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان با والدین دارای هوش هیجانی بالاتر از متوسط درمقایسه با دانش آموزان دارای والدین با هوش هیجانی پایین تر از مقدار متوسط در سطح p<0/05 تفاوت معناداری وجود دارد در صورتی که بین سازگاری فردی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: هوش هیجانی والدین بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد. اما بر سازگاری فردی دانش آموزان تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی والدین ، سازگاری فردی ، سازگاری اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_110.html