CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش افسردگی زنان مطلقه شهراهواز

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش افسردگی زنان مطلقه شهراهواز
شناسه (COI) مقاله: PSFA01_111
منتشر شده در اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسمین حجتی فر - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
ابوالقاسم نوری - دانشیار، دانشگاه خوراسگان
علی هزاریان - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برکاهش افسردگی زنان مطلقه بود. نمونهپژوهش 30 نفر از زنان مطلقه شهرستان اهواز درسال 94 بودند که به صورت تصادفی به دو گروهآزمایش و کنترل دسته بندی شدند. گروه آزمایش مهارت های زندگی را در طول 7 جلسه هفتگی دریافتکردند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه افسردگی بک بود که در دو مرحله پیش آزمون وپس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانسموردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید (p>0/001).

کلمات کلیدی:
مهارت های زندگی، افسردگی، زنان مطلقه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_111.html