CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 و دورآبیاری برعملکرد جو آبی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 و دورآبیاری برعملکرد جو آبی
شناسه (COI) مقاله: RCASFT02_095
منتشر شده در دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی در سال ۱۳۸۸
مشخصات نویسندگان مقاله:

پرویز کاوسی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدجواد روستا - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
غلامرضا معاف پوریان - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

خلاصه مقاله:
محدودیت امکان کشت بدلیل بحرانآب موجود ضرورت استفاده ازروشهای نوین به ویژه بکارگیری سوپرجاذب ها را اجتناب ناپذیر می سازد به منظور بررسی تاثیر ماده سوپرجاذب A-200 آزمایشی بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد دراین تحقیق اثر سطوح مختلف سوپرجاذب 0و60و90کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتورفرعی و سطوح مختلف دورآبیاری 10و13و16روز بهعنوان فاکتور اصلی برروی عملکرد و اجزای عملکرد جو آبی رقم کارون درچهار تکرار مورد بررسی قرارگرفت درزمان برداشت محصول شاخصهایی مانند عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شدند داده های اندازه گیری شده درقالب طرح آزمایشی مورد بررسی با استفاده ازنرم افزار MSTAT-C تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن درسطح 5 درصد انجام گرفت نتایج نشان داد که تیمار 90کیلوگرم سوپرجاذب A-200 همراه با دور آبیاری 10 روز بهترین عملکرد دانه را داشت و کمترین عملکرد مربوط به تیمار عدم استفاده ازماده سوپرجاذب و دور آبیاری 16 روز بود.

کلمات کلیدی:
پلیمرسوپرجاذب، دورآبیاری، جو آبی، عملکرد اجزای عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RCASFT02-RCASFT02_095.html