CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصه های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلا

عنوان مقاله: تأثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصه های رویشی درختان جنگلی سری دارابکلا
شناسه (COI) مقاله: RCFESSD01_002
منتشر شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی واردی کولایی - دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
حمید جلیلوند - استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی - استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آیدین پارساخو - دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

خلاصه مقاله:
تاثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصههای رویشی درختان هنوز برای ما شناخته شده نیست. هدف ازاین مطالعه بررسی تأثیر منطقه جنگلکاری شده و جاده به عنوان تخریب مصنوعی و همچنین منطقه لغزشی_رانشی به عنوان تخریب طبیعی بر مشخصههای رشد ارتفاعی، قطری، تعداد و حجم در هکتار و مقایسه آنها با جنگل طبیعی بود. بدین منظور و به طور کلی 65 پلات از منطقه لغزشی-رانشی، جنگلکاری، جنگل طبیعی و تودههای اطراف جاده برداشت شد. ابعاد پلاتها در مناطق لغزشی_ رانشی و جنگلکاری15×15 متر، در جنگل طبیعی 10×10 متر و درتوده های اطراف جاده از ترانسکت های 20×100 متر استفاده شد نتایج نشان داد که از لحاظ میانگین ارتفاعی منطقه لغزشی-رانشی، با متوسط حدود 21 متر بیشترین مقدار را در بین مناطق مختلف به خود اختصاص داده است. منطقه لغزشی-رانشی از لحاظ میانگین قطر هم با حدود 44 سانتیمتر، بالاتر از سایر مناطق قرار دارد. از جنبه تعداد در هکتار نیز تودههای اطراف جاده، دارای اختلاف فاحش و معنی داری با سایر مناطق می باشد. تودههای اطراف جاده همانند متغیر تعداد در هکتار، از لحاظ حجم در هکتار نیز با سایر مناطق اختلاف معنی داری دارد. رگرسیون و همبستگی بین قطر و تعداد در مناطق مختلف مورد محاسبه قرار گرفت که جنگل طبیعی بیشترین همبستگی و منطقه جنگلکاری شده کمترین مقدار همبستگی بین قطر و تعداد را نشان می- دهند.

کلمات کلیدی:
جنگلکاری، جاده، لغزشی- رانشی، مشخصههای رویشی، همبستگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RCFESSD01-RCFESSD01_002.html