CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مولفه های معنویت در گردشگری خلاق، راهبردهای مدیریتی نوین

عنوان مقاله: مولفه های معنویت در گردشگری خلاق، راهبردهای مدیریتی نوین
شناسه (COI) مقاله: REIT01_002
منتشر شده در سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی حسنی - استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
مهرنوش بسته نگار - عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

خلاصه مقاله:
معنویت پدیدهای انسانی و جهانشمول است که در انحصار هیچ دین یا گروه دینی نبوده و تجارب معنوی از نوع تجارب خاص انسانی به شمار می رود که به زندگانی معنا میبخشد، تعالیبخش بوده و یا سبب اتصال و ارتباط آدمی می گردد. از این رو گردشگری معنوی، سفری است که در طی آن مسافر به درک تجارب معنوی نایل میشود؛ این تجارب میتواند در راهپیمایی طولانی به سمت مقاصد مذهبی با گروهی از همسفران هماندیش به وقوع پیوندد یا در تماشای چشماندازی بکر از طبیعت که با بینش خلاقانه و منظرین از آن، نقاش صحنه را ادراک کردن و به معناهای عمیقی رسیدن، باشد. بسیاری از اوقات گردشگری خلاق هم به شکلی از تجلی و کشف درونی و یا ابزاری برای تقویت هویت و تشخص و یا جستجو برای گسترش قابلیتها و تجارب و حس توانایی در بازتاب زندگی به شیوهای هدفمند نمود مییابد. این نوع از گردشگری خاص افراد خود شکوفاست؛ انسانهای فرهیختهای که به دنبال معنابخشی به زندگی خود هستند. بنابراین نگرش گردشگری خلاق نزدیکترین رویکرد به گردشگری توام با معنویت است و این دو مقوله دارای همپوشانی قابل توجهی باهم هستند. این فرضیه در پژوهش کیفی انجام شده با انجام مطالعات کتابخانهای و تکنیک دلفی دو مرحلهای راستیآزمایی شده است. گردشگری خلاق را چه پارادایم نوین در گردشگری و نسل سوم پس از گردشگری ساحل و گردشگری فرهنگی بدانیم و چه تکامل یافته گردشگری فرهنگی که به میراث ناملموس بیش از میراث ملموس توجه میکند، در هر حال شکلی از گردشگری شبکهای است که در آن خلق ارزش بطور جمعی و از طریق روابط موجود و گردش رابطه و سرمایه اجتماعی در شبکهها خلق میشود؛ از این رو باید الگوها و راهبردهای نوین مدیریتی آن را شناخت و بکار گرفت. در پژوهش حاضر این الگوها نیز با مطالعات کتابخانهای شناسایی شده و با تکنیک دلفی دو مرحلهای راستیآزمایی شدهاند.

کلمات کلیدی:
گردشگری خلاق، گردشگری و معنویت، الگوهای مدیریتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-REIT01-REIT01_002.html