CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد نگار ژئو شیمیایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر آنالیز خوشهبندی

عنوان مقاله: برآورد نگار ژئو شیمیایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر آنالیز خوشهبندی
شناسه (COI) مقاله: RESERVOIR02_052
منتشر شده در دومین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

زیبا حسینی - گروه زمین شناسی،دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
علی کدخدائی - استادیار زمین شناسی نفت، دانشگاه تبریز
سیدمحمداحسان طباطبائی - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
نگار های ژئوشیمیایی از جمله نگار مقدارکل کربن آلی (TOC)، کارآمدترین عامل ارزیابی سازند های مستعد تولید هیدروکربن هستند، اما بدست آوردن این اطلاعات مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است. از این جهت، این پژوهش به برآورد نگار ژئوشیمیایی TOC با استفاده از نگار های پتروفیزیکی که امروزه از تمامی چاه های حفاری تهیه شده و کم هزینه تر هستند، پرداخته و برای این منظور از الگوریتم خوشه بندی K-means و الگوریتم ژنتیک، بهره گرفته است. برای تخمین داده های TOC به این روش، کدی عددی با رویکردی دو مرحله ای طراحی شد. به طوری که در مرحله اول الگوریتم K-means سه خوشه بندی با تعداد خوشه های متفاوت تولید نموده و در مرحله ی دوم الگوریتم ژنتیکضرائب وزنی و نمائی از تابع غیر خطی پیشنهادی را برای داده های پتروفیزیکی در هر خوشه محاسبه می کند. سپس برای هر یک از خوشهبندی ها به تخمین داده های TOC پرداخته و با محاسبه مقدار میانگین مربع خطای کل در آنها، بهینه-ترین خوشه بندی انتخاب می‌شود. در نهایت با استفاده از این مدل بهینه ی انتخاب شده، نگار TOCبرای کل داده ها محاسبه می‌گردد. این مطالعه بر روی داده های مربوط به سه چاهانجام گرفته است و قابل تعمیم به سایر چاه های اکتشافی خواهد بود.

کلمات کلیدی:
مقدارکل کربن آلی(TOC)،نگار های پتروفیزیکی، الگوریتم K-means، الگوریتم ژنتیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RESERVOIR02-RESERVOIR02_052.html