CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدیریت ساقه خوار نواری برنج در سایت الگویی برنج در شهرستان محمودآباد

عنوان مقاله: مدیریت ساقه خوار نواری برنج در سایت الگویی برنج در شهرستان محمودآباد
شناسه (COI) مقاله: RICE16_015
منتشر شده در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ترانه اسکو - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران- آمل

خلاصه مقاله:
سایت الگویی جامع تولیدی محصول برنج، با تمرکز بر کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی، با شرکت کشاورزان روستایسیرجارون، شهرستان محمودآباد، در سال 1393 برگزار شد. این پروژه با هدف امکان ارزیابی مستقیم نتایج حاصله از تحقیقاتدر مزرعه کشاورز با همکاری مشترک محقق، مروج و کشاورز تدوین گردید. پس از آموزش های عملی و مشارکتی در طول فصلرویش محصول، در زمینه های مختلف کشت برنج با تمرکز بر کاهش مصرف سموم شیمیای، آزمایشی در قالب طرح های بلوکتصادفی در سه تکرار بین عملکرد و اجزای عملکرد مزارع سه کشاورز که کنترل ساقه خوار نواری را با تلفیق روش های مکانیکی وبیولوژیکی انجام دادند و مزرعه کشاورزی که در سایت الگویی شرکت نکرده و با دو بار سمپاشی ساقه خوار نواری را کنترل کرده بود به اجرا گذاشته شد. نتایج تفاوت معنی داری را در سطح پنج درصد (F=6/17, P=0/029) بین وزن هزار دانه تیمارها نشان داد.ولی بین عملکرد، طول خوشه و دانههای پر در تیمارها تفاوت معنی دار مشاهده نشد. بالاترین وزن هزار دانه (2/44 گرم) در تیمار شماره 1 مشاهده شد که به تنهایی در گروه (a) وکمترین وزن هزار دانه (2/31 گرم) متعلق به تیمار 2 بوده است که در گروه (b) قرار گرفت و تیمار کنترل درگروه متوسط (ab) قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
آموزش های مشارکتی ، کنترل بیولوژیکی، کنترل مکانیکی، مدیریت تلفیقی آفات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RICE16-RICE16_015.html