CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه اثرات سامانه های مختلف زهکشی و مراحل فنولوژیکی گیاه برنج بر روند گسیل گاز متان در سطح شالیزار

عنوان مقاله: مطالعه اثرات سامانه های مختلف زهکشی و مراحل فنولوژیکی گیاه برنج بر روند گسیل گاز متان در سطح شالیزار
شناسه (COI) مقاله: RICE16_055
منتشر شده در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی هاشمی - دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود رائینی سرجاز - دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی شاهنظری - استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

خلاصه مقاله:
دو چالش زیست محیطی مهم در جهان و خاورمیانه کمبود منابع آب و ظهور پدیده گرمایش جهانی است که این پدیدهناشی از تجمع گازهای گلخانه ای به ویژه متان است. مزارع برنج از جمله منابع انسانی مؤثر در تولید متان می باشند بدین دلیلمطالعه ای با هدف بررسی اثرات سامانه های مختلف زهکشی و خصوصیات رشد گیاه برنج بر روند گسیل گاز متان در سطحشالیزار به انجام رسید. آزمایشی در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی (CRBD) با هفت تیمار و سه تکرار طراحی شد. کرت های آبیاری شده با روش های سنتی، کرت دارای زهکش سطحی، کرت های دارای زهکش های زیر زمینی به ترتیب با عمق 90 سانتی-متر و فاصله 30 متر، عمق 65 سانتیمتر و فاصله 30 متر، عمق 65 سانتیمتر و فاصله 15 متر، کرت مختلط دو زهکش به عمقهای 90 و 65 سانتیمتر و فاصله 15 متر و زمین خشک کشت نشده تیمارهای آزمایشی را تشکیل دادند. نتایج حاصل از آزمایشحاکی از آن بود که ویژگیهای رشد برنج و استفاده از شبکه های زهکشی زیر زمینی به طور معنی داری بر روند گسیل گاز متاناز سطح شالیزار مؤثرند.

کلمات کلیدی:
برنج، زهکش، گاز گلخانه ای، متان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RICE16-RICE16_055.html