CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی مناطق شور، گیاهان شورروی و مطالعه مکانیسم های مقاومت به شوری در استان فارس

عنوان مقاله: شناسایی مناطق شور، گیاهان شورروی و مطالعه مکانیسم های مقاومت به شوری در استان فارس
شناسه (COI) مقاله: RRMI03_064
منتشر شده در سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران در سال ۱۳۸۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

قاسم خداحامی - کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدآهنگ کوثر - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحمید حبیبیان - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد طیبی خرمی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

خلاصه مقاله:
با استفاده از نقشه های توپوگرافی، قابلیت اراضی و عکس های هوایی، عرصه های شور استان (260/000 هکتار) مورد شناسایی قرار گرفت. گونه های گیاهی شور پسند (افزون بر 50 گونه) و 25 تیپ گیاهی در 17 منطقه تعیین گردید که تیپ های عمده عبارتند از: Limonium, Halocnemum, Aeluropu, Halocnemum, Hammada اطلاعات جغرافیایی و اقلیمی و پوشش گیاهی از جمله: درصد پوشش، تراکم، ارتفاع و بسامد جمع آوری، و در فرم های مربوطه درج گردید. تعداد 50 نمونه خاک در تیپ های مختلف هالوفیت در دو افق برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعاتی از جمله SAR, EC, PH، درصد کاتیون ها و آنیون ها برآورد گردید. عمده خاک های این عرصه ها از نوع شور سدیمی بوده و خاک های سدیمی به صورت لکه ای در بین این نوع اراضی دیده می شوند. تغییرات pH در این عرصه ها بین 8/64-7/06 و تغییرات EC بین 279-2/49 دسی زیمنس بر متر در نوسان بوده است. گسترش شوری در استان فارس از قسمت مرکزی شروع و در جهت جنوب شرقی کشیده می شود. گونه Halocnemum بدون تأثیر پذیری از نوع اقلیم در اکثر عرصه های شور حضور داشته، بین درصد پوشش و تعدادی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله بافت و سطح سفره آب زیرزمینی تفاوت معنی دار مشاهده می شود به طوریکه در خاک های با بافت سبک تا متوسط و سطح سفره آب بالا، درصد پوشش افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:
شوری، گیاهان شورروی (هالوفیت)، مقاومت به شوری، فارس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RRMI03-RRMI03_064.html