CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر جیبرلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی بذرهای Lolium L. prenne L. rigidum Gaudin.

عنوان مقاله: تأثیر جیبرلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی بذرهای Lolium L. prenne L. rigidum Gaudin.
شناسه (COI) مقاله: RWD03_052
منتشر شده در سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه حبیب زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی منابع طبیعی ،مرتعداری
جلال محمودی - عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

خلاصه مقاله:
دو گونه Lolium rigidum Gaudin و L. prenne L از تیره گندمیان از لحاظ تولید علوفه و خوشخوراکی دارای ارزش بالایی هستند.در این تحقیق برای بررسی تاثیر پرایمینگ با پیش تیمار جیبرلیک اسید بر جوانه زنی گونه های مذکور از تیمار جیبرلیک اسید با غلظت (125 و 250 ppm )در مدت زمان 24 ساعت در قالب طرح آماری تصادفی با 3 تکرار انجام شد.ضمنا آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.به طوری که در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی،ارزش جوانه زنی و شاخص بنیه بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمار ها از نظر درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی،ارزش جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد و پرایمینگ باعث افزایش درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی،ارزش جوانه زنی و شاخص بنیه بذر شد.در نتیجه تیمار جیبرلیک اسید به عنوان تیمار مناسب باعث افزایش معنی داری بذرهای گونه های Lolium rigidum Gaudin و L. prenne L در مرحله جوانه زنی می شوند و در غلظت ppm 250 بیشترین تاثیر را بر پارامترهای جوانه زنی دارد.

کلمات کلیدی:
پرایمینگ،جیبرلیک اسید، L. prenne L. Lolium rigidum Gaudin

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RWD03-RWD03_052.html