CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر بر روند بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs در منطقه جزینک سیستان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر روند بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs در منطقه جزینک سیستان
شناسه (COI) مقاله: RWD03_105
منتشر شده در سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن حسینخانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی -دانشگاه زابل
اکبر فخیره - استادیار دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه زابل
حافظ صفی نتاج - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی -دانشگاه زابل
محمد میر طاهری - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیایان زدایی-دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
بیابان زایی پدیده ای است که از عوامل متعددی اعم از طبیعی،اجتماعی،اقتصادی تاثیر میگیرد و متقابلا بر این موارد تاثیر میگذارد.اولین گام در اجرای فعالیت بیابان زدایی در ممانعت از گسترش بیابان باید متکی بر شناخت پدیده هایی باشد که هم بطور مجزا و هم در کنش با یکدیگر، در یک ناحیه،تغییراتی را به وجود می آورند و منجر به بیابان زایی میگردند.در این تحقیق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی،عوامل اصلی که منجر به تشدید روند بیابان زایی در منطقه جزینک سیستان و در هر یک از رخساره ها می شود شناسایی و ارزیابی گردید.امتیاز دهی به شاخص ها بر اساس مدل بیابان زایی .ESAs صورت گرفت.با استفاده از روش فوق هر یک از شاخص های مورد مطالعه در واحدهای کاری مورد بررسی قرار گرفت و برای هر شاخص لایه اطلاعاتی تهیه شد.سپس داده های بدست آمده وارد محیط GIS شده و برای هر معیار مورد نظر یک لایه اطلاعاتی ساخته شد.در نهایت با تلفیق میانگین هندسی لایه های اطلاعاتی چهار معیار مورد بررسی در منطقه بر اساس مدل مورد مطالعه (ESAs )نقشه شدت بیابان زایی منطقه بدست آمد.یر اساس نتایج حاصل از نقشه به دست آمده 21/76 درصد(34070/3 هکتار ) منطقه جزو تیپ شکننده با شدت متوسط قرار گرفته و 21/93 درصد(34336/2 هکتار)جزو تیپ بحرانی با شدت کم و هم چنین 49/81 درصد(77971/5 هکتار)درصد از مساحت منطقه جزو تیپ بحرانی با شدت متوسط است.نتایج این مطالعه نشان داد مهمترین عامل بیابانزایی منطقه عوامل مدیریتی است.

کلمات کلیدی:
بیابان زایی،نقشه بیابان زایی،منطقه جزینک سیستان،مدل .ESAs

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RWD03-RWD03_105.html