CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی پراکنش مکانی اسیدیته آب های زیرزمینی دشت خاش با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی

عنوان مقاله: پیش بینی پراکنش مکانی اسیدیته آب های زیرزمینی دشت خاش با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی
شناسه (COI) مقاله: RWD03_117
منتشر شده در سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهری میرکازهی ریگی - دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل
محمد نهتانی - استادیار دانشگاه زابل ،دکتری تخصصی آبخیزداری
زهرا شیخ - دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
مریم رضایی - دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
امروزه مطالعات و بررسی های فراوانی در مورد کیفیت آب های زیر زمینی و پیشگیری از آلودگی این منابع در اکثر کشور ها صورت گرفته است.نتایج حاکی است که کیفیت آب های زیرزمینی دارای مقیاس مکانی و زمانی بوده و نمی توان آن را در طول زمان و مکان ثابت فرض کرد.در تحقیق حاضر به بررسی روش های میان یابی جهت پیش بینی پراکنش اسیدیته دشت خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان در سال آبی 92-91 پرداخته شده است.از آنجا که آمار کلاسیک قادر به در نظر گرفتن توزیع مکانی پارامترهای کیفیت آب های زیرزمینی نیست،بنابراین از روش زمین آماری کریجینگ و با استفاده از نرم افزار Arcgis و Gs+ برای این هدف استفاده شد و همچنین برای بررسی خطای میان یابی از تکنیک اعتبار سنجی حذفی و جهت مقایسه آماری مدل ،از میانگین خطا (ME ) و میانگین مجذور مربعات خطا(RMSE ) استفاده گردید.مقادیر بدست آمده برای اسیدیته به ترتیب 0.016- و 0.608 می باشد؛که این نتایج حاکی از دقت مناسب مدل در برآورد پهنه بندی اسیدیته است.همچنین ،واریوگرام مدل گوسین به عنوان بهترین مدل برازش شده به ساختار فضایی داده ها تعیین گردید.در نهایت با استفاده از پارامتر های مدل ،نقشه پهنه بندی مکانی اسیدیته دشت خاش در محیط GIS ترسیم،و به صورت لایه های اطلاعاتی بدست آمد.

کلمات کلیدی:
زمین آمار،کریجینگ،دشت خاش،Gs+ ،GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RWD03-RWD03_117.html