CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی دشت کاشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی دشت کاشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
شناسه (COI) مقاله: RWD03_136
منتشر شده در سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامرضا زهتابیان - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه منابع طبیعی،دانشگاه تهران
ریحانه مسعودی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه منابع طبیعی،دانشگاه تهران
ناهید شوقی بدر - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه منابع طبیعی،دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
ارزیابی کیفیت آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشکو به منظور مدیریت بهینه آب از اهمیت خاثی برخوردار می باشد.در این تحقیق ، کیفیت آب زیرزمینی آدشت کاشان ب استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارزیابی گردید.ابتدا آمار و اطلاعات کیفیت آب زیر زمینی در 25 چاه در طول 5 سال جمع آوری گردید.سپس با استفاده از GISنقشه خطوط همEC دشت کاشان با استفاده از روش پهنه بندی IDW رسم گردید و هدایت الکتریکی در منطقه از نظر شدت کلاس بندی گردید.هم چنین هم بستگی بین هدایت الکتریکی با آنیونها و کاتیون های اصلی دیگر از جمله- Mg2+ Ca2+ Na+ , K+, HCO3- , SO42- , Cl از طریق برقراری رابطه رگرسیون بررسی گردید.نتیج نشان داد که هدایت الکتریکی در تمام موارد به جز در مورد آنیون بی کربنات با غلظت یون های اصلی موجود در آب رابطه مستقیم دارد.دشت کاشان از لحاظ EC تنها در 3 کلاس بسیار شدید،شدید و متوسط قرار می گیرد که 42/68 در طد منطفه در کلاس بسیار شدید می باشند.این شرایط رت می توان در نواحی جنوبی به علت برداشت زیاد آب ،افزایش اراضی کشاورزی و افت سطح اب زیر زمینی مشاهده نمود.

کلمات کلیدی:
کیفیت آب زیر زمینی،دشت کاشان،سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-RWD03-RWD03_136.html