CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه اقتصادی دو روش استحصال انرژی از پسماند؛ زباله سوز و محل دفن پسماند

عنوان مقاله: مقایسه اقتصادی دو روش استحصال انرژی از پسماند؛ زباله سوز و محل دفن پسماند
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_094
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه علی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا کمالان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
سید مسعود منوری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
امروزه کمبود انرژی یکی از مشکلات اساسی کشورها میباشد. لذا استفاده از منابع تجدید پذیر یکی از راه حلهایی میباشد که مورد توجه قرار گرفته است. استحصال انرژی از پسماندها از جمله کاربردهای منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی است. با عنایت بهتولید میلیونها تن پسماند در سطح جهان، استفاده از پسماند برای تولید انرژی معادل تبدیل تهدیدها به فرصت ها است. هدف از این پژوهش مقایسه اقتصادی دو روش زبالهسوز و محل دفن پسماند جهت تصمیمگیری در خصوص بهترین روشاستحصال انرژی از پسماند در تهران میباشد. دراین مقاله ابتدا، دو تکنولوژی استحصال انرژی از پسماند شامل زباله سوز و محل دفن پسماند به لحاظ هزینههای سرمایهگذاریاولیه، هزینههای عملیاتی و هزینههای زیست محیطی بررسی شده است. جهت انتخاب اقتصادیترین گزینه استحصال انرژی از پسماند برای مدیریت شهر تهران با استفاده روش ارزش خالص فعلی 1- که از نسبت ارزش خالص فعلی منافع به ارزش خالص فعلی هزینهها بدست میآید- شش سناریو طراحی و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بالاترین هزینهها (هزینه کل با و بدون احتساب هزینه زیستمحیطی) به ترتیب مربوط به تکنولوژی زباله سوز برابر با 340.12 و محل دفن پسماند برابر با 16.13 ، دلار بر تن (با احتساب هزینه زیستمحیطی) و 334.76دلار بر تن برای زباله سوز و 12 دلار بر تن برای محل دفن پسماند (بدون احتساب هزینه زیستمحیطی) میباشد و بالاترین درآمد (با و بدون احتساب درآمد ناشی از هزینه اجتناب زیستمحیطی مربوط به تولید برق) به ترتیب مربوط به زبالهسوز برابر 50.95 ومحل دفن پسماند 9.13 دلار برتن (با احتساب درآمد ناشی از هزینه زیستمحیطی اجتناب شده مربوط به تولید برق) و 33.75برای زباله سوز و 0.48 برای محل دفن پسماند، دلار بر تن (بدون احتساب درآمد ناشی از هزینه زیستمحیطی اجتناب شده مربوط به تولید برق) میباشد. بنابراین بالاترین هزینهها و درآمدها مربوط به تکنولوژی زبالهسوز می باشد.در مقایسه تکنولوژیها از نظر ارزش خالص فعلی، در سناریو اول- بدون هزینه زیستمحیطی و با درآمد ناشی از برق، در سناریو دوم- بدون هزینه زیستمحیطی و با درآمد ناشی از برق وCDMدر سناریو سوم- با هزینه زیستمحیطی و با درآمد ناشی از برق وCDMدر سناریو چهارم- با هزینه زیستمحیطی و با درآمد ناشی از برق، در سناریو پنجم- با هزینه زیستمحیطی و با درآمد ناشی از برقCDM و هزینه اجتناب زیستمحیطی مربوط به تولید برق، در سناریو ششم- بدون هزینه زیستمحیطی و با درآمد ناشی از برق CDM و هزینه اجتناب زیستمحیطی مربوط به تولید برق، در چهار سناریو اول، بالاترین ارزش خالص فعلی مربوط به زبالهسوز و در دو سناریو آخر بالاترین ارزش خالص فعلی مربوط به محل دفن پسماند میباشد. در نتیجه تکنولوژی زبالهسوز با وجود داشتن هزینه و درآمد بالاتر و همچنین ارزش خالص فعلی بالاتر در چهار سناریو اول نسبت به محل دفن پسماند از توجیه اقتصادیتری برخوردار است. در کل هر دو تکنولوژی به دلیل داشتن ارزش خالص فعلی منفی زیانده و غیر اقتصادی (به لحاظ اجرا) هستند، اما در تکنولوژی محل دفن پسماند اگر درآمد ناشی از هزینه زیستمحیطی اجتناب شده مربوط به تولید برق رالحاظ کنیم (دو سناریو آخر) به دلیل داشتن ارزش خالص فعلی مثبت، سودآور و اقتصادی است و از توجیه اقتصادیتری نسبت به تکنولوژی زبالهسوز برخوردار خواهد بود.

کلمات کلیدی:
زبالهسوز، گاز محل دفن پسماند، استحصال انرژی، پسماند، مدیریت پسماند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_094.html