CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تخمین درجه شباهت تودههای کارتاموس لاناتوس بومی استان گلستان بر اساس نشانگر ISSR

عنوان مقاله: تخمین درجه شباهت تودههای کارتاموس لاناتوس بومی استان گلستان بر اساس نشانگر ISSR
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_148
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمانه نیکدل - دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی پهلوانی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خلیل زینلی نژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احد یامچی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
آگاهی از میزان درجه شباهت تودههای گونههای وحشی خویشاوند گونههای زراعی ابزار مهمی در حفظ و نگهداری آنها و کمک به افزایش عملکرد محصولات میباشد. در این مطالعه میزان شباهت هفت توده کارتاموس لاناتوس جمعآوری شده از مناطق رویش آن در شمال استان گلستان با استفاده از مارکرISSRمورد بررسی قرار گرفت. در کل 25 الگوی چند باندی ایجاد شده از 9 مارکرISSR تجزیه و تحلیل شد. تعداد آلل مؤثر، درصد مکانهای ژنی چندشکل، شاخص تنوع ژنی نئی و شاخص اطلاعات شانون محاسبه برای کلیه تودهها حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بین برخی از تودهها بود. با توجه به آمارههای تنوع ژنتیکی محاسبه شده برای تودههای مختلف، حداکثر و حداقل تعداد آلل مؤثر به ترتیب مربوط به توده شماره 2 (جمعآوری شده از اطراف آققلا) و توده شماره 6 (جمع آوری شده از شمال استان گلستان) بود. اطلاعات بهدست آمده نشان داد که بالاترین تنوع ژنتیکی درون توده شماره 1 (جمعآوری شده از اطراف شهرستان بندر ترکمن) و کمترین آن درون توده شماره 7 (جمعآوری شده از جزیره آشوراده) مشاهده گردید. بر اساس دندروگرام حاصل از تجزیه به کلاستر تودههای مورد بررسی با روشUPGMAهفت جامعه مورد مطالعه در دو گروه شباهت تقسیم بندی شدند که با نزدیکی پراکنش جغرافیایی آنها کاملا مطابقت داشت

کلمات کلیدی:
تنوع ژنتیکی، آلل، نئی، شانون PCR

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_148.html