CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان ترویج وزارت جهادکشاورزی نسبت به کشاورزی پایدارمطالعه موردی: استان اصفهان

عنوان مقاله: اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان ترویج وزارت جهادکشاورزی نسبت به کشاورزی پایدارمطالعه موردی: استان اصفهان
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_163
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن حیدری - کارشناسی ارشد
لطیف محمدزاده - کارشناسی ارشد

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضربه منظور اولویت بندی نیازهای اموزشی کارشناسان ترویج جهادکشاورزی نسبت به کشاورزی پایدارمطالعه موردی استان اصفهان انجام شده است تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد که بروش پیمایشی انجام شد جامعه اماری شامل کارشناسان جهادکشاورزی استان اصفهان میباشد حجم نمونه 105نفر ازجامعه موردنظر بود که با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 1970 و روش نمونه گیری تصادفی تخمین زده شد برای جمع اوری داده ها ازمصاحبه و پرسشنامه که اصلی ترین ابزاردرجمع اوری داده ها درروش پیمایشی می باشند استفاده شد درتایید روایی پرسشنامه ازنظر اساتید دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد پایایی پرسشنامه با استفاده ازضریب الفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت 0/86 یافته های تحقیق نشان میدهد که ازدیدگاه کارشناسان بازدید ازمراکز کشاورزی پایدار بازدید ازفعالیت های کشورهای پیشرو درکشاورزی پایدارو بازدید ازمراکز تحقیقاتی و ارتباط با محققان رامناسب ترین روشهای اموزشی بوده ودراولویت اول تا سوم دسته بندی شده اند

کلمات کلیدی:
نیازهای آموزشی، کارشناسان ، کشاورزی پایدار، استان اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_163.html