CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر شدت و مدت زمان بارش بر فرسایش پاشمانی با استفاده ازدستگاه پاشمانی چندمتغیره

عنوان مقاله: بررسی اثر شدت و مدت زمان بارش بر فرسایش پاشمانی با استفاده ازدستگاه پاشمانی چندمتغیره
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_190
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

اشکان یوسفی - دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم خاک
احمد فرخیان فیروزی - استادیار علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن خلیل مقدم - استادیار علوم خاک دانشگاه کشاورزی رامین اهواز

خلاصه مقاله:
فرسایش خاک و اثرات مرتبط با آن یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی جهان می باشد، که اثرات مخرب آن هم در درون منطقه و هم در بیرون منطقه قابل اغماض نیست. شناخت عوامل و فرآیندهای موثر بر فرسایش خاک در یک منطقه در ارائهراهکاری برای حفاظت خاک و محیط زیست سالم ضروری میباشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت و مدت زمان بارش بر فرسایش پاشمانی با استفاده از شبیه ساز باران چند متغیره میباشد. برای این منظور، نمونه های خاک پس از عبور از الک 8 میلیمتری زیر دستگاه شبیهساز باران تحت شدت بارشهای 1/5و2 میلی متری و در بازه های زمانی 5و10و15و20دقیقه گرفتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که رابطه مثبت معنیداری بین زمان بارندگی و فرسایش پاشمانی P<0/ و 01 R2=0/95وجود دارد. همچنین با افزایش شدت بارش از 1/5به 2 میلی متر بر دقیقه میزان پاشمان از23/84به 31/10گرم برمترمربع رسید

کلمات کلیدی:
فرسایش پاشمانی، شبیه ساز باران، مدت زمان بارش، شدت بارندگی، مسجدسلیمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_190.html