CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله استفاده از دستگاه پاشمانی چند متغیره جهت تعیین میزان فرسایشپاشمانی

عنوان مقاله: استفاده از دستگاه پاشمانی چند متغیره جهت تعیین میزان فرسایشپاشمانی
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_204
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

اشکان یوسفی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی - استادیار علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن خلیل مقدم - استادیار علوم خاک دانشگاه کشاورزی رامین اهواز

خلاصه مقاله:
شبیهسازهای باران ابزارهای ایدهآلی برای اندازهگیری میزان فرسایش، رسوب، رواناب، نفوذ و سایر زمینه های تحقیقاتی میباشند که در شرایط آزمایشگاه و صحرا مورد استفاده قرار میگیرند. هدف از این پژوهش، استفاده از شبیه ساز پاشمانی چند متغیره درشیبها و کاربریهای مختلف جهت برآورد میزان فرسایش پاشمانی بود. این آزمایش در دو کاربری زراعی و جنگل و در دو شیب 5 و 15 درصد در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن نشان داد با تغییر کاربری از جنگل به زراعی میزان پاشمان از25/56 به 29/37گرم در متر مربع افزایش پیدا کرد. همچنین فرسایش پاشمانی از 26/05 درشیب 5 درصد به 28/89در شیب 15 درصد، با تغییر میزان پاشمان همراه بود. بطور کلی با افزایش درجه شیب و تغییر کاربری میزان پاشمان، در سطح احتمالP<0/01درصد معنیدار بود.

کلمات کلیدی:
شبیه ساز باران، فرسایش پاشمانی، شیب، کاربری اراضی، حوضه دشتگل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_204.html