CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تدوین راهبردهای مدیریت منابع آب با استفاده ازمدل Swot به منظور دستیابی به توسعه پایدارمطالعه موردی: شهرستان شاهرود

عنوان مقاله: تدوین راهبردهای مدیریت منابع آب با استفاده ازمدل Swot به منظور دستیابی به توسعه پایدارمطالعه موردی: شهرستان شاهرود
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_258
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرخنده سادات هاشمی مدنی - دانشجوی کارشناس ارشد
محمدابراهیم بنی حبیب - دانشیاردانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
کمبود منابع آب وعدم تطابق میان نیازهای انسان و منابع موجود راباچالشی جدی درزمینه مدیریت سامانه های آب مواجه کرده است ازاین رومدیرتی راهبردی منابع آب به گونه ای که دستیابی به اهداف و چشم انداز توسعه پایدارمنطقه را حفظ کند به امری ضروری تبدیل گشته است دراین تقحیق به منظور استخراج راهبردهایی درمدیریت منابع آب ازروش تدوین راهبرد Swot استفاده شده است که با بررسی عوامل داخلی و خارج یموثربرحوضه چهارگروه راهبرداستخراج و با استفاده ازماتریس برنامه ریزی راهبردکمی بهترین گروه راهبردها را انتخاب می کند به این منظوردرابتدا نقاط ضعف قوت فرصت و تهدید بااستفاده ازتصمیم گیری گروهی و روش بارش فکری استخراج و سپس ضریب اهمیت و رتبه هریک ازاین عوامل درماتریس ارزیابی تعیین و بررسی شدند باتوجه به نتایج بدست امده ضعف ها برقوت ها غلبه دارند و همچنین منطقه فرصت های بیشتری رادرمقایسه با تهدیدها پیشرودارد ازاین روراهبردهای گروه WO راهبردهای بهبودمستمرکه شامل گسترش سامانه های ابیاری مدرن بااستفادها زپشتوانه های مالی و قانونی و فرهنگ سازی استفاده ازآن با اموزش ذینفعان افزایش راندمان و کاهش نشت و تلفات درشبکه های ابرسانی باپیاده سازی قوانین و ایین نامه ها و نظارت دربهره برداری و جلوگیری ازبرداشت بی رویه ازآبخوانها براساس قوانین و ایین نامه های موجود هستند به عنوان راهبردهای منتخب دراین روش شناخته شدند که اجرای آنها امکان دستیابی به اهداف و چشم انداز توسعه منطقه را فراهم می اورد

کلمات کلیدی:
مدیریت راهبردی، منابع آب، توسعه پایدار، تدوین راهبرد، روش Swot

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_258.html