CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی توان ذخیره کربن گونه سرو نقره ای (Cupressu arizonica Green var.arizonica) در جنگلکاری های کارخانه ذوب آهن اصفهان

عنوان مقاله: بررسی توان ذخیره کربن گونه سرو نقره ای (Cupressu arizonica Green var.arizonica) در جنگلکاری های کارخانه ذوب آهن اصفهان
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_279
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حجت نریمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد
محمدحسین ایران نژادپاریزی - استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
بهمن کیانی - استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد
رسول قربعلی - سرپرست تحقیقات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست کارخانه ذوب آهن اصفهان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی توان ترسیب کربن توسط گونه سرو نقره ایCupressu arizonica Green var.arizonica در جنگلکاری های کارخانه ذوب آهن اصفهان، به صورت تصادفی تعدادی از قطعات نمونه در این جنگلکاری ها که با آب چاه هایمختلف آبیاری می شدند، انتخاب و ترانسکتی به طول 100 متر در آنها اجرا شد و مشخصه های کمی از جمله قطر برابر سینه، ارتفاع،و قطر تاج در آنها مورد اندازه گیری قرار گرفت.سپس با بررسی قطر درختان در مجموع سه قطعه انتخابی، پنج طبقه قطری مشخص شده و با توجه به پراکنش تعداد در کلاسه های قطری درختان موجود، از هر کلاسه قطری تعداد یک درخت به صورتتصادفی قطع و پس از تبدیل، اندام های مختلف از قبیل برگ، اندام چوبی(مجموع تنه و شاخه ها) و ریشه به تفکیک توزین گردیدند. به منظور برآورد میانگین وزن لاشریزه، به صورت تصادفی در زیر تاج پوشش هر درخت قطع شده، قطعه نمونه 400سانتی متر مربعی برداشت شده و وزن لاشریزه موجود در آنها تعیین گردید. همچنین نمونه برگ، لاشریزه، ریشه و اندام چوبی بهآزمایشگاه منتقل و درصد کربن آلی هر کدام از آنها اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری تعدادی از پارامتر های خاک و همچنین مقدار کربن ذخیره شده در خاک نیز نیمرخ هایی در دو عمق0-25و25050سانتی متر حفر و پس از نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه، آزمایش های مربوطه انجام گرفت.به طور کلی گونه سرو نقره ای در این منطقه تن در هکتارکربن ذخیره کرده است. بیشترین میزان ذخیره کربن در اندام چوبی می باشد که اختلاف معنی داری با سایر اندام ها و قسمتهای مختلف توده نشان می دهد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در کشور ایران می توان با جنگلکاری به خصوص در اطراف مراکز صنعتی علاوه بر ایجاد فضای سبز مناسب و تولید چوب، با ذخیره میزان قابل توجهی از کربن اتمسفر، در امر کاهش اثر گلخانه ای و جلوگیری از افزایشدمای کره زمین اقدام نموده و بدین طریق از تخصیص های اعتبار مربوطه از سوی مراجع جهانی نیز برخوردار گردیم

کلمات کلیدی:
ذخیره کربن، سرو نقره ای، جنگلکاری، کارخانه ذوب آهن اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_279.html