CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر امواج اولتراسونیک وکود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلیVigna sinensis

عنوان مقاله: اثر امواج اولتراسونیک وکود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلیVigna sinensis
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_384
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیدا عبادی قهرمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
منوچهر قلی پور - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثر امواج اولتراسونیک و کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سال 1391 در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. طرح آزمایشی بهکار رفته فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار بود و تیمارها شامل امواج اولتراسونیک در پنج سطح شاهدF4) 6 ،(F3) 4 ،(F2) 2 ،(F1 و8 دقیقهF5 در معرض تابش امواج با فرکانس 42 کیلو هرتز و کود بیولوژیک نیتروکسین در سه سطح شاهدB1 تلقیح به میزان توصیه شده مندرج در بروشورB2 و تلقیح به میزان دو برابر مقدار توصیه شده مندرج در بروشورB3 در نظر گرفته شد. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح باکتری های محرک رشد (ازتوباکتر و آزوسپریلوم)، ارتفاع گیاه، تعداد گره، تعداد غلاف و دانه وعملکرد دانه وبیولوژیک را به طور معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش داد. امواج اولتراسونیک نیز موجب افزایش ارتفاع گیاه، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، تعداد گره، وزن 100 دانه، وزن خشک ساقه و عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شد. همچنین اثر متقابل کود بیولوژیک نیتروکسین و امواج اولتراسونیک بر ارتفاع ساقه، فاصله اولین غلاف از سطح خاک،تعداد گره، وزن خشک برگ و ساقه، معنی دار شد. در این آزمایش مشخص شد کاربرد کود نیتروکسین و همچنین تیمار 4 و 6 دقیقه موج اولتراسونیک به منظور افزایش و بهبود رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی مفید می باشد.

کلمات کلیدی:
اولتراسونیک، نیتروکسین، باکتری محرک رشد، ازتو باکتر، آزوسپریلوم، لوبیا چشم بلبلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_384.html