CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله دستیابی به سرانه فضای سبز شهری متناسب با نیازمندی های محیطی و اجتماعی مطالعه موردی:منطقه 8 شهرداری تبریز

عنوان مقاله: دستیابی به سرانه فضای سبز شهری متناسب با نیازمندی های محیطی و اجتماعی مطالعه موردی:منطقه 8 شهرداری تبریز
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_420
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا کاملی فر - دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری, گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه محققق اردبیلی
حسین نظم فر - استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه محققق اردبیلی
فریدون بابایی اقدم - استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری, دانشگاه محققق اردبیلی

خلاصه مقاله:
یکی از معیارهای سنجش و تعیین شهرهای پایدار، برخورداری از حداقل سرانه فضای سبز است که در ایران وزارت مسکن و شهرسازی با در نظر گرفتن کلیه شرایط اکولوژیکی، سرانه 12-7متر مربع برای نقاط مختلف کشور تعیین کرده استپژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از آمار و اطلاعات مختلف صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرانه فضای سبز منطقه 8 شهرداری تبریز به عنوان یکی از معیارهای پایداری شهر مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و در ادامه با استفاده از یک مدل مطلوب سرانه فضای سبز متناسب با نیازمندی های محیطی و اجتماعی منطقهپیشنهاد گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بافت مرکزی تبریز به لحاظ برخورداری از فضای سبز در وضعیت مناسبی قرار ندارد . سرانه فضای سبز در این منطقه 1 متر مربع برآورد شده است که در بین مناطق دهگانه شهرداری تبریز ،کم ترین مقدار را به خود اختصاص داده است و فاقد حداقل استاندارد ( 7مترمربع) می باشد. برای پیشنهاد سرانه فضای سبز محدوده مورد مطالعه از روش پیشنهادی آقای بهرام سلطانی استفاده شده که در آن چهار پارامتر( متوسط مساحت مورد نیاز برای رشد سالم یک درخت، ویژگیهای اقلیم محلی، کیفیت محیط زیست، تراکم نفر در اتاق) در نظر گرفته می شود. سرانهپیشنهادی منطقه 8 تبریز با استفاده از این مدل، 35 مترمربع بدست آمده که این مقدار تفاوت چشمگیری با سرانه وضع موجود محدوده ( 1مترمربع) دارد . بر این اساس چنین نتیجه گرفته می شود که وضعیت کمی فضاهای سبز شهری محدوده مورد مطالعه مطلوب نیست و سرانه فضای سبز آن متناسب با درنظر گرفتن نیازمندی های محیطی و اجتماعی این منطقهنمی باشد. بنابراین انتظار میرود که مسئولان اجرایی با توجه به کمبود محسوسی که در سرانه فضای سبز منطقه 8 شهرداری تبریز نسبت به استانداردهای تعیین شده وجود دارد، حجم بیشتری از اعتبارات را به توسعه فضاهای سبز شهری این محدوده اختصاص دهند.

کلمات کلیدی:
سرانه، استاندارد ، فضاهای سبز شهری،توسعه پایدار، منطقه 8 شهرداری تبریز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_420.html