CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تهیه نقشه بارندگی فصل پاییز و زمستان با کاربرد روشهای زمین آماری (مطالعه موردی: استان خوزستان

عنوان مقاله: تهیه نقشه بارندگی فصل پاییز و زمستان با کاربرد روشهای زمین آماری (مطالعه موردی: استان خوزستان
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_488
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسماعیل شهریاری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
آزاد دلاوری - کارشناس مطالعاتGIS و سنجش از دور
احمد لندی - دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ملک حسین شهریاری - استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

خلاصه مقاله:
در بسیاری از مطالعات و بررسیهای منابع طبیعی و کشاورزی، به دلیل عدم پوشش ایستگاههای اندازهگیری نقطهای باران برآوردبارش منطقهای یا تخمین بارش در مناطق خشک میان ایستگاهها ضروری است. بنابراین آگاهی از میزان متوسط بارندگی در یکحوزهی آبخیز از عوامل اساسی در هیدرولوژی و طراحی سازه است. روشهای مختلفی برای برآورد بارش است. درونیابی یکی از مهمترین روشهایی است که اقلیمشناسان در مطالعات پهنهبندی از آن بهرهمند میشوند .روشهای درونیابی بر حسب ملاکهایگوناگون قابل تقسیم میباشند .در این پژوهش تلاش بر آن است که ضمن معرفی روش درونیابی کریجینگ به عنوان یکی ازروشهای دقیق و پرکاربرد، مراحل انجام این فرایند با ذکر مثالی صورت گیرد. در این راستا، میانگین بارش سالانه 49 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت .به منظور درونیابی میانگین بارش فصل پاییز و زمستان در ابتدا سهمی واریوگرام تجربی محاسبه و ترسیم شد. سپس 5 شبیه زمینآماری کریجینگ وIDWبر این سهمی واریوگرام برازش یافت و با کاربرد روش ارزیابی متوالی، خطای تخمین شبیهها برآورد شد

کلمات کلیدی:
زمین آمار، کریجینگIDW،تغییرات زمانی، واریوگرام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_488.html