CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثرسرب و کادمیوم برویژگیهای ظاهری چمن فستوکای بلندرقم ربل

عنوان مقاله: اثرسرب و کادمیوم برویژگیهای ظاهری چمن فستوکای بلندرقم ربل
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_641
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

هما صفائی - دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی
نعمت اله اعتمادی - دانشیارنیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
ناصر هنرجو - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
فروغ مرتضائی نژاد - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

خلاصه مقاله:
فلزات سنگین درنتیجه فعالیت های صنعتی کشاورزی و ترافیک شهری تولید میشوند به این ترتیب تنش ناشی ازآنها یکی ازمهمترین تنشهای غیرزیستی است که گیاهان دردده های اخیرباآن مواجه میشوند ازطرف دیگرباتوجه به نیازروزافزونمبنی برتوسعه فضای سبز درایران لازم است تحقیقات جامعی درزمینه انتخاب گیاهان مناسب برای کاشت درمناطق الوده شهری صورت پذیرد دوام و حفظ ویژگیهای ظاهری گیاهان تحت تنش عناصرسنگین ازمنظر زیباشناختی درمحیطهای شهری بسیارحائز اهمیت می باشد ازاین رو درپژوهشی اثرسرب و کادمیم روی چمن فستوکای بلند رقم ربل مورد بررسی قرارگرفت به این ترتیب بذرچمن درخاک تیمار شده با غلظت های مختلف ازسرب 0و5و100و150میلی گرم برکیلوگرم و کادمیم 0و10و30و50 میلی گرم برکیلوگرم کاشته شد و به مدت 8ماه سنجش رنگ تراکم ارتفاع و وزن تروخشک چمن بصورت مرتب انجام گرفت نتایج نشان داد که ویژگیهای ظاهری چمن درتیمار mg/kg 50 ازسرب تفاوت معنی داری را باتیمار شاهد نشان نداد همچنین اختلاف معنی داری بین تیمار 50mg/kg سرب و 100mg/kg سرب نیز مشاهده نشد بیشترین کاهش میزان رنگ تراکم ارتفاع و وزن تروخشک بخش سربرداری شده چمن درتیمار 50mg/kg کادمیوم مشاهده گردید این تیمار تفاوت معنی داری راباسایرتیمارها بجز تیمار30mg/kg کادمیم نشان داد

کلمات کلیدی:
چمن، فستوکای بلند، رنگ، تراکم، ارتفاع، سرب، کادمیوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SADHE02-SADHE02_641.html