CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ای آموزش الکترونیکی و سنتی بر یادگیری دانشجویان پرستاری

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای آموزش الکترونیکی و سنتی بر یادگیری دانشجویان پرستاری
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_040
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه حاجی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
نگین جباری - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای روش آموزش الکترونیکی و سنتی بریادگیری دانشجویان پرستاری( از درس بهداشت جامعه 2) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال تحصیلی 94-1393 است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش آزمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پرستاری که در نیمسال دوم تحصیلی 94-1393 واحد درسی پرستاری بهداشت جامعه 2 را انتخاب نمودند، تشکیل می دهند که تعداد آن ها 30 نفر می باشد. باتوجه به محدودبودن حجم جامعه آماری در این تحقیق از سرشماری استفاده میشود و نیاز به نمونه گیری نمیباشد. لذا تعداد جامعه آماریبا تعداد نمونه در این تحقیق برابر است. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. علیرغم استاندارد بودن پرسشنامه ها، روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید راهنما و متخصصان رشته گروه پرستاری قرار گرفت.برای آزمون فرضیه ها متناسب با سطح سنجش متغیرها از روشهای آماری مناسب استفاده شد. تحلیل داده ها بیانگر آن است که بین میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در آموزش به روش الکترونیکی با روش سنتی از درس پرستاری بهداشت جامعه 2 تفاوت مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنان نتایج نشان داد بین میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در آموزش - به روش الکترونیکی قبل و بعد از درس پرستاری بهداشت جامعه 2 در دانشگاه آزاد اسلامی احد بابل در سال تحصیلی 94- 1393 تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
اموزش الکترونیکی،اموزش سنتی،یادگیری، دانشجویان پرستاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_040.html