CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین ابراز وجود با افکار خودکشی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رضوانشهر

عنوان مقاله: رابطه بین ابراز وجود با افکار خودکشی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رضوانشهر
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_047
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد خلعتبری - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
اکرم سادات شکرباغانی - دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

خلاصه مقاله:
متاسفانه در سالهای اخیر با روند افزایشی آمار خودکشی درجوامع مختلف وبهطورخاصه درایران مواجه بودهایم. خودکشی عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود. خودکشی بنا به دلایل مختلفی صورتمی گیرد که برخی از دلایل آن عبارتند از: افسردگی، انزوای اجتماعی، ناتوانی و نارسایی خلقی و هیجانی، شکست عشقی، اعتیاد به الکل، سوءمصرف دارو و ... . در این تحقیق، از بین عوامل ذکرشده، رابطهی عامل ابراز وجود با افکارخودکشی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ابراز وجود با افکارخودکشی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رضوانشهر بود. بنابراین جامعه آماری اینتحقیق را تمامی دانش آموزان دختر دوم متوسطه شهرستان رضوانشهر تشکیل میدادند که با توجه به بزرگ بودن این جامعه، لازم به نمونهگیری بود. باتوجه به حجم جامعه و با استفاده ازجدول مورگان، نمونه-ای به حجم 291 نفر از این جامعه گرفته شد و جهت گردآوری دادهها ازپرسشنامههای ابراز وجود گمبریلوریچیو افکارخودکشی بک استفاده شد. سپس دادهها برای انجام تجزیه و تحلیل آماری وارد نرمافزارSPSS شدند. با آزمودن فرضیههای تحقیق نتیجه شد که متغیر ابراز وجود با افکارخودکشی رابطهی معنادار دارد.

کلمات کلیدی:
ابرازوجود، افکارخودکشی، دانش آموزان دختر، متوسطه دوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_047.html